กิจกรรม
มูลนิธิรักษ์ดรุณีขอขอบพระคุณ คุณครู ปรารถณา บุญประชารัตน์ (ครูจ๋า)
คุณวิภาภรณ์ บุญประชารัตน์, คุณดนัย บุญประชารัตน์,คุณลาวัลย์ บุญประชารัตน์ และคุณครูสุรีย์รัตน์ กองนันท์ เป็นอย่างมากค่ะ ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
มูลนิธิรักษ์ดรุณี ขอขอบพระคุณ Miss.lara M' Ilwraitl
Paulna M'Ilwraitl, Aitie M' Ilwraitl. เป็นอย่างมากที่ได้มาเลี้ยงอาหาร และบริจาคสิ่งของ พรอ้มทั้งบริจาคทรัพย์ จำนวน 2,000 บาท
มูลนิธิรักษ์ดรุณี ขอขอบพระคุณ Miss. Rachel Filbeck
Miss.JoAnna Mills, อาจารย์เดวิส ฟิสแบก และคุณชารอน ฟิสแบก ที่ได้มาจัดกิจกรรมให้เด็กๆในโครงการบ้านเด็กรักษ์ดรุณี
มูลนิธิรักษ์ดรุณีขอขอบพระคุณ ท่านธีระ ธนจรัสพงศ์ และครอบครัว
พร้อมเพือนๆ ที่ได้บริจาคเสื้อผ้า และสิ่งของ มาให้เด็กๆในโครงการบ้านเด็กรักษ์ดรุณี
วันนี้พาเด็กๆไปร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ม้ง
ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ งานเริ่มวันที่ 29-31 ธันวาคม 2560
กอ.รมน.เชียงใหม่ จัดยิ่งใหญ่ งานมหากรรมกีฬาชาติพันธุ์คัพ ครั้งที่ 1
โชว์ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชนเผ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้านยาเสพติด สร้างความสัมพันธุ์ปองดองระห่าวงชาติพันธุ์ โตโยต้าอินทนนท์เสริมความบันเทิง
ขอขอบคุณ Miss Kathryn Coleman เป็นอย่างมากที่ได้บริจากอุปกรณ์กีฬาชกมวย
(กระสอบทราย นวมชกมวย ล่อเป้าแตะ ล่อเป้าชก)ให้กับเด็กๆในโครงการบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี ....ขอขอบพระคุณ พี่แคทรี มากๆๆ ค่ะ ว้าวเด็กๆรออุปกรณ์เหล่านี้มานาน ๆ ๆ ต่อไปเด็กๆจะได้ฝึกมวยอย่างจริงจังแล้ว...
มูลนิธิรักษ์ดรุณี ร่วมกับมูลนิธิจิตรักษ์, กองสตรีสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคริสตจักรสันต้นปิน ได้ไปจัดคริสต์มาสให้เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านในวันคริสต์มาส และปีใหม่นี้...และตลอดไป ค่ะ... ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการฯ , หัวหน้าสถานแรกรับ,หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ ทีมวิทยากรในวันนี้อย่างอบอุ่นค่ะ
มูลนิธฺรักษ์ดรุณีขอขอบพระคุณ
มูลนิธฺรักษ์ดรุณีขอขอบพระคุณ คุณนคร และคุณรัชนี มโนมัยไพศาล เป็นอย่างมากที่ได้บริจาคเสื้อผ้าชุดม้งสวยๆให้บ้านเด็กรักษ์ดรุณีเอาใว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของบ้านเด็ก