กิจกรรม

มูลนิธิรักษ์ดรุณีขอขอบพระคุณ คุณครู ปรารถณา บุญประชารัตน์ (ครูจ๋า) ,คุณวิภาภรณ์ บุญประชารัตน์, คุณดนัย บุญประชารัตน์,คุณลาวัลย์ บุญประชารัตน์ และคุณครูสุรีย์รัตน์ กองนันท์ เป็นอย่างมากค่ะ ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของ พร้อมทรัพย์ จำนวน 500 บาท ให้เด็กๆในโครงการบ้านเด็กรักษ์ดรุณี เนื่องในวันเกิดของคุรครู จ๋า ค่ะ

....ขอให้คุณครูจ๋า จงพบกับความสุขในการดำเนินชีวิต พบความสำเร็จเจรฺยก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มั่งมีด้วยทรัพย์สินและเงินทอง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ....

เมื่อวันที่ 7-1-2018 ที่ผ่านมา

<< กลับหน้า กิจกรรม