กิจกรรม

วันนี้พาเด็กๆไปร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ม้ง ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ งานเริ่มวันที่ 29-31 ธันวาคม 2560

ท่านถวิล สมกัน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง กล่าวต้อนรับ
ประธานในพิธีเปิด ท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวรายงานโดย คุณตั๋ว ทรงธนาวุติ์ ประธานจัดงานฯ

มีพี่น้องมาร่วมงานมากมาย

วันที่ 29-12-2017

<< กลับหน้า กิจกรรม