งานรับบริจาค
         ปัจจุบันมูลนิธิรักษ์ดรุณีทำพันธะกิจ การกุศลสาธารณะ ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา โดยไม่ได้รับทุนสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากองค์กรใด ดังนั้นบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี จึงมีความจำเป็นขอรับการสนับสนุน งบประมาณและปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย ทูนการศึกษาฯลฯ จากทุกท่าน และท่านสามารถบริจาคได้ตามที่อยู่นี้ มูลนิธิรักษ์ดรุณี สำนักงานใหญ่ 507/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-353-309, 081-180-5716
อีเมล : [email protected]