กิจกรรม

ขอขอบคุณ Miss Kathryn Coleman เป็นอย่างมากที่ได้บริจากอุปกรณ์กีฬาชกมวย(กระสอบทราย นวมชกมวย ล่อเป้าแตะ ล่อเป้าชก)ให้กับเด็กๆในโครงการบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี

....ขอขอบพระคุณ พี่แคทรี มากๆๆ ค่ะ ว้าวเด็กๆรออุปกรณ์เหล่านี้มานาน ๆ ๆ ต่อไปเด็กๆจะได้ฝึกมวยอย่างจริงจังแล้ว...

เมื่อวันที่ 14-12-2017 นี้

<< กลับหน้า กิจกรรม