กิจกรรม

มูลนิธิรักษ์ดรุณี ขอขอบพระคุณ Miss. Rachel Filbeck, Miss.JoAnna Mills, อาจารย์เดวิส ฟิสแบก และคุณชารอน ฟิสแบก ที่ได้มาจัดกิจกรรมให้เด็กๆในโครงการบ้านเด็กรักษ์ดรุณี

ตอนกลางคืนวันที่ 3-1-2018 นี้

<< กลับหน้า กิจกรรม