กิจกรรม

มูลนิธิรักษ์ดรุณีขอขอบพระคุณ ท่านธีระ ธนจรัสพงศ์ และครอบครัว พร้อมเพือนๆ ที่ได้บริจาคเสื้อผ้า และสิ่งของ มาให้เด็กๆในโครงการบ้านเด็กรักษ์ดรุณี

.....ขอให้คุณงาม ความดี ที่ท่านได้กระทำ จงช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบพบกับความสุข ความสมหวัง ความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ......

เมื่อวันที่ 3-1-2018

<< กลับหน้า กิจกรรม