กิจกรรม

กอ.รมน.เชียงใหม่ จัดยิ่งใหญ่ งานมหากรรมกีฬาชาติพันธุ์คัพ ครั้งที่ 1 โชว์ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชนเผ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้านยาเสพติด สร้างความสัมพันธุ์ปองดองระห่าวงชาติพันธุ์ โตโยต้าอินทนนท์เสริมความบันเทิง วันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชน์ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ไปประชาสัมพันธุ์งานกีฬาชาติพันธุ์คัพ ครั้งที่ 1 ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธุ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการมองเมืองเหนือ

วันนี้พาเด็กๆในโครงการบ้านเด็กรักษ์ดรุณีไปเป็นฟรีเซ็นเตอร์ ในงานประชาสัมพันธุ์กีฬาชาติพันธุ์คัพ ครั้งที่ 1 ในนามชาติพันธุ์ม้ง ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธุ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการมองเมืองเหนือ

วันที่ 14-12-2017

<< กลับหน้า กิจกรรม