สารจากใจ
             มูลนิธิรักษ์ดรุณีดำเนินงานการกุศลสาธารณะมาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมานี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพร และทรงนำพาในการทำพันธะกิจช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี และพันธะกิจในด้านต่าง ๆ  ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยพระคุณและความรักอันมั่นคงของพระองค์
             ขอขอบพระคุณ...ทุกการบริจาค...ทุกการช่วยเหลือ...ทุกความรัก...ทุกความเอื้ออาทร...ทุกความปรารถณาดี...ทุกความห่วงใย. ...ของท่านผู้มีจิตเมตตาอุปการคุณ ทุกๆท่านเป็นอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสนี้  
             ด้วยความรัก... ความเอื้ออาทร...และความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมของผู้มีจิตเมตตาอุปการคุณทุกท่าน  จึงทำให้มูลนิธิรักษ์ดรุณีสามารถดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กๆ และพันธะกิจต่างๆของมูลนิธิรักษ์ดรุณี ได้ลุล่วงผ่านมาจนถึงบันนี้ เรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความรัก ความช่วยเหลือจากทุกท่านอย่างดีเยี่ยมต่อไปอีก
             ท้ายนี้ขอให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ทุกท่านเคารพรักนับถือ และศรัทธา พร้อมทั้งผลบุญที่ท่านได้เพียรบำเพ็ญกระทำ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงพบกับความสุขในการดำเนินชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงาน มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถณาตลอดไป เทอญ..


 
จาก คณะกรรมการฯ , เจ้าหน้าที่ฯ และ เด็กๆ