กิจกรรม

มูลนิธิรักษ์ดรุณี ร่วมกับมูลนิธิจิตรักษ์, กองสตรีสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคริสตจักรสันต้นปิน ได้ไปจัดคริสต์มาสให้เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่

....ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านในวันคริสต์มาส และปีใหม่นี้...และตลอดไป ค่ะ...

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการฯ , หัวหน้าสถานแรกรับ,หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ ทีมวิทยากรในวันนี้อย่างอบอุ่นค่ะ

เมื่อวันที่ 8-12-2017 ที่ผ่านมา

<< กลับหน้า กิจกรรม